Rieky is geboren in 1949, Jos in 1950. Beiden zijn  afkomstig uit Noord-Limburg en wonen sinds hun huwelijk in Noord Brabant in Cuijk. Ze hebben twee dochters en 2 kleinzoons.

Rieky is werkzaam geweest in de zorg en Jos in het onderwijs. Inmiddels zijn beiden met pensioen maar nog steeds actief. Beiden zijn lid van de AV Groep Nijmegen, van de Stumpfl Gebruikersgroep, van de AV groep AV Creatief en van de Duitse AV Dialog.

Hun fotografische belangstelling is breed en gaat van natuur tot cultuur. Daarbij heeft ieder een eigen kijk en fotograffische stijl. De presentaties die ze maken zijn dan ook heel veelzijdig.